Wydarzenia

Zobacz pozostałe wpisy

 

11.03.2018

Połączenie Spółek

W związku z planowanym połączeniem spółki MARTIS-STILON spółka akcyjna ze spółką Zakłady Włókien Chemicznych "STILON" spółka akcyjna, wypełniając wymóg z art. 500 § 2[1] Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, publikujemy plan połączenia z 1 września 2017 r., w oparciu o który ma nastąpić połączenie tych spółek. Plan będzie dostępny do pobrania nieodpłatnie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Plan Połączenia